Vi som jobbar på JC byggmätningar

Jan

 

Jan Carlsson
Mobil: 070-630 92 40
jan.carlsson@jcbygg.se

Göran

 

Göran Ekedahl
Mobil: 070-630 92 42
goran.ekedahl@jcbygg.se

Bo

 

Bo Assarsson
Mobil: 076-341 33 01
bo.assarsson@jcbygg.se